GÖTEBORGS JAZZFESTIVAL

(2014-02-03) Göteborgs Jazzfestival läggs ned

Med en liten tår i ögonvrån har vi beslutat att lägga ned jazzfestivalen. Det har varit ett svårt beslut att ta efter alla dessa roliga år, men vi känner att arbetsbördan har blivit för tung och de ekonomiska förutsättningarna är allt för osäkra. Det är främst tack vare engagerade funktionärer och lokala orkestrar, som spelat för en blygsam ersättning, som vi har kunnat genomföra tjugofem jazzfestivaler i Göteborg. Ni skall ha ett stort tack! Detsamma vill vi säga till en trogen publik. Vi känner trots allt att vi slutar på topp med tjugofem uppskattade och lyckade festivaler bakom oss.

Med vänliga hälsningar

Ulf Albrektsson, Jesper Albrektsson och Niklas Carlsson
tel 031-91 12 56, 0709-266 599
email: info@gothenburgjazzfestival.com

In English.
It's sad to announce that we have decided to close down the jazz festival. It has been a difficult decision to make after all those fun years, but the workload has become to heavy, and the economic situation is to uncertain. It is mainly thanks to dedicated volunteers and local orchestras, which has played for a modest compensation, which we have been able to carry twenty-five jazz festivals in Gothenburg. Thank you! The same, we want to say to a faithful audience! We know, after all, that we stop with twetny-five esteemed and successful festivals behind us.